ระบบปฏิบัติการที่ต้องการ

ก่อนที่จะใช้บริการเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเซเรโซ โอซาก้า กรุณาอ่านและทำความเข้าใจในสิ่งสำคัญต่อไปนี้

เบราเซอร์

ขอแนะนำเบราเซอร์ต่อไปนี้ในการเข้าชมเว็บไซต์
บางส่วนของเว็บไซต์อาจแสดงผลไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถเข้าชมได้
หากไม่ได้ใช้เบราเซอร์ที่แนะนำWindows Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่า

เกี่ยวกับ JavaScript และ Cookies

บางส่วนของเว็บไซต์นี้อาจแสดงผลไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถเข้าชมได้ หากคุณปิดการใช้งาน JavaScript หรือ Cookies ในเบราเซอร์ กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript และ Cookies เพื่อเข้าชมเว็บไซต์นี้

สไตล์ชีท

เว็บไซต์นี้ใช้ สไตล์ชีท
หากปิดการใช้งาน สไตล์ชีท บนเบราเซอร์ เว็บไซต์จะแสดงผลไม่ถูกต้อง
ขอแนะนำให้ติดตั้ง สไตล์ชีท ในเบราเซอร์เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้

เว็บแอพพลิเคชัน

บางส่วนของเว็บไซต์จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Flash เพื่อแสดงเนื้อหา
จำเป็นที่จะต้องลงโปรแกรม Flash Player เวอร์ชัน 8 หรือสูงกว่า เพื่อเข้าชมเนื้อหานี้
หาก Flash วิดีโอไม่แสดงผล กรุณาติดตั้งปลั๊กอินล่าสุดจากเว็บไซต์ Macromedia